Nyheter

Här presenteras två godkända förslag på stenläggning av era uppfarter.

 

 

Det har ej gjorts några specifika materialval, men ta en tur runt kvarteret och samla inspiration.

 

Mvh/Styrelsen Brf Mosjöäng2

För allas trevnad bör gäster och eventuella besökare nyttja gästparkeringar som tillhör våran förening. Gatan skall vara "parkeringsfri" förutom vid ut/inflytt och eventuell entreprenör. Detta gäller självklar även de osålda radhusens uppfarter.

 

Så får ni gäster, be dessa nyttja gästparkeringen i stället för att bli stående på vägen så uppfarter blockeras.

Viktig information om stämman!
Hej!
Vi har fått besked om att årsredovisningen är försenad från revisorn eftersom allt inte var klart från året före vi tog över.
För att vi ska kunna hålla årsstämman behöver allt vara i sin ordning och därför kommer vi att ställa in stämman som aviserats till i mitten på november.
Så fort vi har fått vår årsredovisning kommer vi kalla till en ny stämma.
Det är fortfarande fritt fram att skicka motioner så passa på att framföra dina önskemål.
Sist men inte mist, säg till om du vill vara med i styrelsen. Det ger en jättebra inblick i våra hus och vår närmiljö och gör det extra lätt att påverka. Det rör sig om ett möte ca var 4-6 vecka (eller så ofta som den nya styrelsen själva önskar).
Väl mött!
Er styrelse

Dagens besiktning har gått bra, alla anmärkningar som ska åtgärdas kommer tas omhand under nästkommande två månader, resterande går på tre års besiktningen. Inom kort kommer lekplatsen färdigställas med staket, gungor och träd.

Vi vill påminna om att koppla bort fästen och slangar från utkastarna på era baksidor, och stänga av vattnen så de ej fryser i ledningarna under vintern, då det kan orsakar stora skador. Även att ni utnyttjar den sättsand vi fått på både fram och baksidan, det finns mer om ni ej fått tillräckligt.

 

-Styrelsen