Nyheter

Avisering om avgiftshöjning

Bakgrund

I samband med årsbokslutet för förra året så informerade revisorn att föreningen har använt ett gammalt regelverk för avskrivningar.
Detta korrigerades när Egeryds tog över den ekonomiska förvaltningen av föreningen. Därför har avskrivningsposten i årsredovisningen ökat.
Detta informerades om under årsmötet som hölls 2020-11-15.

 Styrelsen har haft möte med revisorn och där framkom även att den ekonomiska planen för föreningen också innehåller att man årsvis höjer årsavgiften med 2%.
Detta är precis som hyreshöjningar för att föreningen ska kunna ta ökade kostnader, exempelvis ökade kostnader för drift pga. inflation eller höjda räntor.

 

 

Beslut

Styrelsen har därför fattat beslut om att från och med budgetår 21/22 årsvis höja årsavgiften med 2%.
Det innebär att vår månadsavgift från och med 1 juli höjs med 92,52 kr/månad i år.

 

 Örebro 2021-03-15

 

Styrelsen Bostadsrättsföreningen Mosjöäng 2
FB: https://www.facebook.com/groups/188707588604553/